Dr. Habil. SZERB, László András

 

Curriculum Vitae

 

 

 

 

 

Office:                                                                                                    Home:

 

Department of Business and Management Studies                                    H-7634-Pécs

Faculty of Business and Economics                                                          Baranya u. 18

University of Pécs                                                                                  

Pécs, H-7622 Rákóczi ut 80

Tel: +36-72-501-599/3125        Fax: +36-72-501-533              Mobile: +36-20-233-2125

E-mail: szerb@ktk.pte.hu

 

Birth: 9 July 1958, Lengyeltóti, Hungary

 

Degrees:

 

Habilitation (2007)

 

Ph.D. (Economics) West Virginia University, Morgantown USA, 1994, (Title of dissertation: The Borrower’s Choice Between Fixed and Adjustable Rate Mortgages: A Theoretical and Empirical Analysis)

 

University Doctorate (Economics), Janus Pannonius University of Pécs, 1990, (Title of the dissertation: "The Role of Market and Government Intervention in the Economy")

 

M.Sc. (Economics), Janus Pannonius University of Pécs, 1985 (Graduate dissertation on "Society, Economy and Bureaucracy)

 

Employment:

 

Current:

Associate professor since January 1996, University of Pécs Faculty of Business and Economics

 

Previous:

Assistance Professor, Department of Managerial Science, Janus Pannonius University of Pécs, 1985-1995

 

Graduate Student, Department of Economics WVU 1990-1994

 

Student, Faculty of Economics, JPU. 1981-1985

 

Student, Chemical University of Veszprém, 1977-1980

 

 

 

Other positions

 

International Board member, ERENET since 2006

 

GEM, Global Entrepreneurship Monitor, Hungarian research team leader

 

Program Director of the Business Programs in English, run by the Faculty of Business and Economics 1996 -2003

 

Associate President of the Foreign Relations Committee of JPU 1998-2000.

 

Teaching Experience:

 

In Hungarian:

 

Small Business Management (undergraduate course, 100-140 students since 2008)

 

Small Business Research (graduate course, 10-20 student since 2003)

 

Small Business Management (graduate course, 30 students 2002-2008)

 

Introduction to Finance (graduate course, 240 students, 2000-2007)

 

Small Business Economics (graduate course, 30-50 students 1997-2008)

 

Entrepreneurship (Ph.D. course, 10-20 students since 1996)

 

Small Business Management (Ph.D. course, 10-20 students since 2008)

 

Small Business Finance (graduate course, 20-50 students, since 1999)

 

Small Business Consulting Program (graduate course, 20-60 students 1995-2009)

 

Advanced Business Economics (Ph.D. course, 10-25 students 1995-2006)

 

Business Economics (undergraduate course, compulsory, 220-280 students, 1995-2005)

 

In English:

 

Small Business Management (graduate course, 12-24 students since 2003)

 

Small Business Management (Graduate course at Babes Bolyai University, Cluj Napoca, 2005-2009)

 

Comparative Economics, (undergraduate course, Central Washington University 16 students, 2003)

 

International Accounting and Financial Management (graduate course, 30 students, 1999-2001)

 

Business Economics (undergraduate course, 20 students, 1987-2002)

Business Economics (PhD course, 10-20 students, 2001-2006)

 

On the Way of Transition: Micro and Macroeconomic Issues in Hungary (undergraduate course, 4-7 students 2000-2003)

 

Principles of Microeconomics (Econ 54) (undergraduate course in English at WVU 1994-95)

 

Comparative Economic Systems (Econ 110) (undergraduate course in English 1993-1994 at WVU,)

 

Publications:

 

2009: Szerb László – Ulbert József: The Examination of the Competitiveness in the Hungarian SME Sector: A Firm Level Analysis, Acta Polytechnica Hungarica Vol. 6, No. 3, pp. 105-123, http://bmf.hu/journal/Szerb_Ulbert_19.pdf

 

2009: Ács, Zoltán .J. – László Szerb: The global entrepreneurship Index (GEINDEX),

Foundations and Trends in entrepreneurship Vol 5. nr. 5 pp. 341-435

(Working paper version: Jena Economic Research Papers 2009-028, http://zs.thulb.uni-jena.de/servlets/MCRFileNodeServlet/jportal_derivate_00169881/wp_2009_028.pdf?hosts= )

 

2008: Terjesen, Siri – László Szerb: Dice thrown from the beginning? An empirical investigation of determinants of firm level growth expectations, Estudios de Economía Vol 35 nr. 2. pp. 153-178, http://econ.uchile.cl/public/Archivos/pub/8990af54-9ae0-4b1b-8ded-0d0df0777b41.pdf

 

2008: Szerb László: The Composit Early-Phase Entrepreneurial Index and its Application for six CEE Countries, Erenet Profile, Vol 3(2) pp. 3-16

 

2008: Szerb László – Márkus Gábor: Nemzetköziesedési tendenciák a kis- és középes méretű vállalatok körében Magyarországon a 2000-es évek közepén, (Internationalization in the Hungarian SME sector in the mid 2000s) Vállalkozás és Innováció 2. évfolyam, 2. szám 2008. II. negyedév (Entrepreneurship and Innovation vol 2 nr 2) pp. 36-58

 

2008: Szerb László – Kocsis-Kisantal Orsolya: Vállalkozói kultúra Magyarországon két napilap tükrében, (Entrepreneurship culture in Hungary based on two Hungarian dailies) Közgazdasági Szemle (Hungarian Economic Review), Vol LV. nr. 3. pp. 243-261

 

2007: Makra Zs. – Bajmócy Z. – Imreh Sz. – Szerb L. : A magyarországi technológia-orientált kisvállalkozások főbb jellemző, (The main characteristics of the Hungarian technology oriented businesses ) in: Makra Zs. (szerk) A technológia-orientált kisvállalkozások jellegzetességei és fejlesztése Magyarországon, (The characteristics and the development of the technology oriented small businesses in Hungary) Universitas Szeged Kiadó, pp. 207-226

 

2007: Szerb, L- S. Terjesen – G. Rappai: Seeding new ventures-- green thumbs not fertile fields: individual and environmental drivers of informal investment, Venture Capital, Volume 9, Issue 4 October 2007 , pages 257 – 284 http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713798069~db=all~tab=issueslist~branches=9 - v9

 

2007: Szerb László -Márkus Gábor: Vállalkozói környezet és vállalkozásoktatás nyolc magyar egyetemen, nemzetközi összehasonlításban, hallgatói vélemények alapján, (Entrepreneurial environment and entprepreneruship aducation at eight Hungarian universities based on student’s view: An international comparison) Vezetéstudomány (Budapest Management Journal) Vol 37. no 6 pp. 29-41

 

2007: Zoltán J, Acs – Laszlo Szerb: Entrepreneurship, Economic Growth and Public Policy, Small Business Economics Vol.28 (2-3) pp. 109-122

 

2007: Szerb, László - Rappai, Gábor - Makra, Zsolt- Siri Terjesen Informal Investment in Transitioning Central and Eastern European Economies: Individual Characteristics and Clusters, Small Business Economics Vol.28 (2-3) pp. 257-271

 

2007: Zoltan J. Acs - Colm O’Gorman - Laszlo Szerb - Siri Terjesen Could The Irish Miracle Be Repeated in Hungary? Small Business Economics, Vol.28 (2-3) pp. 123-142

 

2007: Szerb L. - Márkus G. Karrierválasztás és az oktatási környezet hatása a vállalkozói attitűdökre az egyetemi hallgatók körében Magyarországon, nemzetközi összehasonlításban 2006-ban, (Carrier expectations and the influence of the education environment on student’s entrepreneurial attitudes) Közgazdasági Szemle (Hungarian Economic Review, Vol LIV. 3.pp. 248-273

 

2006: Szerb László - Ulbert József:  The examination of growth in the Hungarian small- and medium size business sector, Hungarian Statistical Review Vol 84 no 10. pp. 100-123

 

2006 Szerb László: Az informális tőkebefektetés és a kockázati tőke szerepe a vállalatok finanszírozásában, (The role of informal investment and informal investors in business financing in: Makra Zsolt (ad.):A kockázati tőke világa (The word of venture capital), pp. 95-122

 

2006 Inzelt Annmária – Szerb László: The Innovation Activity in a Stagnating County of Hungary, Acta Oeconomica Vol 56(3) pp. 279-299

 

2006: Hugh Spall and Laszlo A. Szerb (2006) "Comparing Business Start-up Rules in Different Countries", Global Jurist Advances: Vol. 6: No. 1, Article 1. http://www.bepress.com/gj/advances/vol6/iss1/art1, pp. 24

 

2005: Szerb László – Varga Attila: A vállalkozói aktivitás lakóhely regionális és szerinti különbségei Magyarországon 2004-ben (Regional differences of entrepreneurial activity in Hungary in 2004), in Szerb László (szerk): Vállalkozásindítás, vállalkozói hajlandóság, és a vállalkozási környezeti tényezők alakulása Magyarországon a 2000-es évek első felében,(Entrepreneurial start-up, entrepreneurial incentives and environmental factors in Hungary in the first part of the 2000, University of Pécs) Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2005. pp. 48-57

 

2005: Szerb László – Rappai Gábor: A kezdő vállalkozások finanszírozása és az informális tőkebefektetők jellemzői Magyarországon, (Startup finance and informal investment in Hungary) in Szerb László (szerk): Vállalkozásindítás, vállalkozói hajlandóság, és a vállalkozási környezeti tényezők alakulása Magyarországon a 2000-es évek első felében,(Entrepreneurial start-up, entrepreneurial incentives and environmental factors in Hungary in the first part of the 2000, University of Pécs) Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2005. pp. 75-95

 

2004: Hugh Spall and Laszlo Szerb (2004) "The Impact of Legal Rules on the Time and Capital Necessary to Organize a New Business Entity: Hungary, the United States (Washington State) and the Countries of the Pre-Accession EU Compared", Global Jurist Advances: Vol. 4: No. 1, Article 3. http://www.bepress.com/gj/advances/vol4/iss1/art3,

pp 26

 

2004. Szerb László – Acs J. Zoltan – Varga Attila – Ulbert József – Bodor Éva: Az új vállalkozások hatásai nemzetközi összehasonlításban. (Global Entrepreneurship Monitor: 2001-2003) (The effect of entrepreneurship on economic growth in international comparison. The most important results of the Global Entrepreneurship Monitor in 2001-2003.)  Közgazdasági Szemle (Hungarian Economic Review) Vol LI. No.7-8 pp. 679-698 old.

 

2004: Measurement of enterprises and entrepreneurial activity? Statistical Review Vol 82 No. 6-7 pp.545-566

 

2004: Szerb, László – Hugh Spall: Transaction Cost Effect on Start-ups: Hungary and the United States (Washington State) Compared, Budapest Management Review November pp. 42-54

 

2004: Szerb László – Varga Attila: High Tech Venture Capital Investment in a Small Transition Country: The Case of Hungary, In Anthony Bartzokas and Sunil Mani (eds): Financial Systems, Corporate Investment in Innovation and Venture Capital" Edward Elgar Publishing  London pp. 252-278,

 

2003: Inzelt Annmária – Szerb László: Az innovációs aktivitás vizsgálata ökonometriai módszerekkel. (The examination of the innovation activity by econometric methods (Közgazdasági Szemle 50. 11. szám pp. 1002-1021

 

2003: The Changing Role of Entrepreneurship in Network Organization, in: Imre Lengyel (Ed.) Knowledge Transfer, Small and Medium-Sized Enterprises, and Regional Development in Hungary JATEPress, University of Szeged, Hungary, 2003 pp. 81-95

 

2002: A vállalkozások  növekedési potenciáljának alakulása az átmenet időszakában (The Growth Potential of the SMEs over the Years of Transition) Budapest Management Review 2002 7-8

 

2002: Zoltán J. Acs – László Szerb- Attila Varga – József Ulbert:: GEM, Entrepreneurship in Hungary 2001, PTE, Faculty of Business and Economics

 

2002: Szerb László – Ulbert József: Entrepreneurial Growth and the Role of Venture Capital,  in Varga –Szerb (eds) Innnovation Entrepreneurship and Regional Development, PTE 2002

 

2001: in Farkas Ferenc – Poór József (editors): Nemzetközi menedzsment (International Management) A chapter: Kisvállalatok nemzetközi környezetben (Small businesses in International Environment), Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest 2001.

 

2000: Balvers, Ronald - László Szerb: Precaution and Liquidity in the Demand for Housing, Economic Inquiry April, 2000

 

1999: The Network Organisation: A Possible Reaction to Environmental Changes (A hálózat szervezet: egy lehetséges válasz a környezeti kihívásokra),  Marketing and Management 1999. 3-4.

 

1998: Szerb László - Ulbert József: The Main Problems of the Hungarian Tax System and the Basics of Its Reform, (A magyar adórendszer problémmái és reformjának alapelvei,) Bankszemle 1998. 6.

 

1997: “Kis- és középvállalalati szektor és kisvállalati politika” (“The Problems of the SME sector and Small Business Policy in Hungary”) ( Marketing and Management, 1997/4-6)

 

1996: Ronald Balvers - László Szerb: “Optimal Location in the Hotelling Duopoly Model With Demand Uncertainty” European Economic Review Vol 40, No.1

 

1996: “The Borrower's Choice of Fixed and Flexible Rate Mortgage in the Presence of Nominal and Real Shocks” (Real Estate Economics 1996 Spring issue)

 

1995: “Az Amerikai Egyesült Államok lakásfinanszírozási rendszere” (“The Mortgage System of the United States”) (Bankszemle 1995/2)

 

1994: “A magyar regionális fejlesztéspolitika jövõje” (“The Future Framework of the Hungarian Regional Policy”) (Vezetéstudomány 1994/8.)

 

1992: “Max Weber bürokráciaelmélete” (“Max Weber on Bureaucracy”) (Aula 1992/1-3)

 

Books:

 

2007: Béza Dániel, Csapó Krisztián, Farkas Szilveszter, Filep Judit, Szerb László:
Kisvállalkozások finanszírozása (Financing small businesses), ISBN: 9789633947197, Perfekt Kiadó Budapest, 352 old.

 

2007: Small Business Economics 2007/2-3, Guest editor, together with Zoltan J. Ács

 

2005: Szerb László (ed): Vállalkozásindítás, vállalkozói hajlandóság, és a vállalkozási környezeti tényezők alakulása Magyarországon a 2000-es évek első felében, Pécsi Tudományegyetem Pécs, (Entrepreneurial start-up, entrepreneurial incentives and environmental factors in Hungary in the first part of the 2000), University of Pécs, 2005. pp. 124

 

2002: Varga Attila – Szerb László (editors):  Innnovation, Entrepreneurship and Regional Development, University of Pécs

 

2000: Kisvállalati gazdaságtan és vállalkozástan, (Small Business Economics and Entrepreneurship) Pécsi Tudományegyetem Kiadó

 

Textbooks:

 

2006: Bedő Zsolt – László Gyula - Szerb László: Üzleti gazdaságtan (Business Economics), Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

 

2005: Bedő Zsolt – Pintér Éva – László Gyula - Szerb László: Üzleti gazdaságtan (Business Economics) CD-ROM, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

 

1998: László Gyula - Szerb László: Üzleti gazdaságtan (Business Economics) Pécsi Tudományegyetem Kiadó

 

1996: László Gyula - Szerb László: Vállalkozói-képzési programok, A vállalkozások gazdasági könyezete II. (Entrepreneurial Education Programmes: The Economic Environment of the Businesss II.) Svájci-Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Ewiss-Hungarian Entrepreneurial Development Foundation)

 

1995: Balogh Sára - Bélyácz Iván - László Gyula - Marosi András - Szerb László - Ulbert József: Vállalati gazdaságtan (Business Economics) (JPTE kiadó)

 

1994: László Gyula -- Szerb László: A vállalat és környezete (oktatási segédanyag) (The Enterprise and Its Environment) JPTE.

 

Conference and workshop papers:

2009: Rappai Gábor – Szerb László: A new way of index creation: The penalty for bottleneck method, Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress International Scientific Conference Szeged (Hungary), November 19-21, 2009

 

2009: Szerb László – Ulbert József : A firm level analysis of the inside factors of competetiveness in the Hungarian SME sector, RENT XXIII CONFERENCE -RESEARCH IN ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS, Budapest November 19-21 Budapest

 

2009: The link between culture and entrepreneurship: Universal values, institutional characteristics and individual features, Capital of culture International Interdisciplinary Conference, University of Pécs Faculty of Business and Economics October 15-17 2009.

 

2009: Zoltan J. Acs – Szerb, L The Global Entrepreneruship Index for Spain, Plenary session presentation at the IV International Workshop of Research based on GEM. 22 - 24 June 2009. CÁDIZ (SPAIN)

 

2009: The Competetiveness of the Hungarian SMEs after the EU Accession, 7th International Conference On MANAGEMENT, ENTERPRISE AND BENCHMARKING, 5-6 June Budapest Tech. Budapest, In the proceedings: pp. 129-144

 

2009: Zoltan J. Acs – Szerb The Global Entrepreneurship Index IPGC- Entrepreneurship, Economic Development and Productivity Imperial College Business School. 15-16 May 2009 London

 

2008: Iparosítás és helyi gazdaságfejlesztés (Indistrialization and local economic development) Conference at the Re-industrialization of the Regions, Pécs Academic Commette  13. November 2008

 

2008: Szerb László – Ulbert József:  Növekedés és stratégiai konfigurációk a magyar kis- és középvállalati szektorban (Growth and strategic configurations in the Hungarian SME sector), Presented at the A IX. Conference of Industry and Business Economics , Szeged 30-31. October 2008. (Best Paper Award) proceedings: pp. 213-225

 

2008: Szerb László – Ulbert József:  The strategy formulation of Hungarian SME sector within the framework of the Ansoff product/market matrix, International Innovation Conference for co-operation and development, October 16-18 University of Pécs Faculty of Business and Economics, Pécs, . in János Fojtik (ed) International Innovation Conference for co-operation and development, proceedings and abstracts, pp. 236-244, Pécs 2008

2008: The connection between innovation and business growth in the Hungarian SME sector, paper presented at the Rencontres de St-Gall 2008, „ Innovation, Competitiveness, Growth and Tradition in SMEs” September 1–3 2008

 

2008: The examination of the level of entrepreneurship in Eight Central-Eastern European Countries, 6th International conference on Management Enterprise and benchmarking, May 30-31 2008, Budapest proceedings 69-84.

 

2008: Student’s entrepreneurial attitudes and entrepreneurship education in 14 countries, paper presented at the ICELM-3, International Conference of Economics, Law and Management, Tîrgu Mureş, Romania, June 4-7, 2008

 
2008: The construction of the Composite Early-Phase Entrepreneurial (CEPE) index and its application to six Central Eastern European countries, invited plenary presentation, Conference on „Entrepreneurship and Economic growth” 28-29. March 2008 Babeş-Bolyai University Faculty of Economics and Business Administration Cluj-Napoca

2007: Szerb László - Dezsériné dr. Major Mária: A növekedés meghatározó tényezői a magyar kis- és középvállalati szektorban, (The main factors of growth in the Hungarian SME sector) Presentation in the annual conference of the Hungarian Economic Association   12-13 December 2007.

 

2007: A növekedésre ható tényezők komplex vizsgálata és javaslatok, (The complex examination of the factors of growth and policy suggestions) Presentation in the conference of the “Growth potential of the Hungarian SMEs: Inside and outside supporting and limiting factors” University of Pécs, Faculty of Business and Economics 28 November 2007.

 

2007: Vállalkozói készségek fejlesztése, (The development of the entrepreneurial capabilities) presentation at the conference of “SMEs as the factors of economic growth and development”  Általános Vállalkozási Főiskola, 13. November 2007.

 

2007: Szerb László- Imreh Szabolcs: SME innovation activity and cooperation with universities in the South Transdanubian Region of Hungary, 2nd Central European Conference in Regional Science, October 10 – 13, 2007 Nový Smokovec – High Tatras Slovak Republic

 

2007: Terjesen, Siri – László Szerb: Individual, firm and national determinants of nascent, baby and established firm growth, Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 3rd. Research Conference, Washington DC October 1-3, 2007.

 

2007: Szerb László – Kocsis-Kisantal Orsolya: Vállalkozói kultúra Magyarországon a sajtó tükrében, (Entrepreneurship culture in Hungary based on a media research) VII. Regionális Tanácsadási Konferencia Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézet, September 28. 2007.

 

2007: Szerb László – Imreh Szabolcs Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Attitudes of Hungarian Students: An International Comparison, 5th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking, , June 1-2 Budapest, Budapest Tech, pp. 71-88

 

2006: Szerb, L., Terjesen, S.,  Rappai, G. 2006. "Informal Investment Drivers." Presented at the Academy of Management (AOM) Conference in Atlanta, GA. August 11-16, 2006

 

2006: Szerb László – Márkus Gábor: Magyarországi egyetemi hallgatók vállalkozói attitűdjei és karrierelvárásai az Európai Uniós csatlakozás után (Entrepreneurial attitudes and carrier expectations of Hungarian students after EU accession) VI. Regionális Tanácsadási Konferencia Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézet, 2006. október 12.

 

2006: Szerb László: Microcredit in Hungary and Baranya County: Lessons and Experiences, Int he conference: Microfinance with a Mission: Learning Together Joint MFC – EMN conference, June 7-9 Budapest

 

2006: Szerb László: A vállalkozói aktivitás alakulása Magyarországon a 2000-es években, (Entrepreneurial attitudes in Hungary in the 2000s)  44. Közgazdász Vándorgyűlés Nyíregyházi Főiskola, August 31-September 2 2006, In: Magyar helyteremtés Európában, válogatás a 44. Közgazdász Vándorgyűlés előadásaiból, Magyar Közgazdasági Társaság, Budapest pp. 303-326

 

2006: Inzelt, Annamária –Szerb László: Innovation activity and innovation cooperation in a stagnating county of Hungary, In Rebernik, M – M. Mulej – M. Rus, T. Kroslin:: Cooperation between the economic, academic and governmental spheres: Mechanisms and levers, proceedings of the 26th Conference on Entrepreneurship and Innovation Maribor, Slovenia 30-31 March 2006, pp. 81-95

2005: Makra, Zsolt - Rappai, Gábor - Szerb, László: The comparison of the informal investments' characteristics in three transitional countries, Second GEM Research Conference Budapest 2005. 05.26-28.

2005: Acs, Zoltan J. - O'Gorman, Colm - Szerb, László - Terjesen, Siri: Could the Irish miracle be repeated in Hungary? , Second GEM Research Conference Budapest 2005. 05.26-28.

2004. Inzelt Annmária – Szerb László: The Innovation Activity in a Stagnating County of Hungary, Presentation at the International Conference for Innovation and Entrepreneurship 10-11 December 2004, Thessaloniki

2004. Szerb László – Acs J. Zoltan – Varga Attila – Ulbert József – Bodor Éva: A Global Entrepreneruship Monitor: Az új vállalkozások gazdaságra gyakorolt hatásainak  vizsgálata nemzetközi összehasonlításban 2001-2003, Előadás A VII. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferenián , Pécs 2004. október 21-22

2004: Szerb László – Ulbert József: An Empirical Analysis of the Values Creation of Hungarian Small and Medium Size Businesses,  Presentation at : Value Creation in Entrepreneurship and SMEs Recontres de St-Gallen September 19-23. 2004

 

2004: Inzelt Annmária – Szerb László: A Baranya megyei vállalkozások innovációs aktivitásának empirikus vizsgálata (The Innovattion Activity of the Baranya County businesses: An Empirical Research), Presentation at the „Central-Eastern Europe in the European Research Area conference Budapest 15 April 2004.

 

2004: Kutatás gyakorlat: Hogyan oktassunk könnyen, olcsón (Applied Research: How to make easy and cheap empirical research?) Presentation at the conference „Entrepreneruship Education and Entrepreneurship Theory Budapest 9. April 2004.

 

2003: Szerb László - Zoltán J. Ács – Varga Attila – Ulbert József – Bodor Éva: The Entrepreneurial Activity of Hungary from Global Aspect (Vállalkozói aktivitás Magyarországon nemzetközi összehasonlításban), presentation at the conference: "Small and Medium Size Enterprises before the EU Accession" (Előadás a „Kis- és középvállalkozások az Európai Unió küszöbén „ konferencián), Győr, 25. November 2003.

 

2003: Ulbert József – Szerb László: Entrepreneurship-Aktivität und Wirtschaftswachstum in Ungarn, G-Forum Jahreskonferenz, München, November 10-11

 

2003: Szerb László – Pintér Éva: Women Entrepreneurship in Hungary, Diana International First International Symposium of Growth Financing for Women Entrepreneurs, Stockholm, June 21-23

2002: Szerb László – Varga Attila: High Tech Venture Capital Investment in a Small Transition Country: The Case of Hungary, International Conference Financial Systems, Corporate Investment in Innovation and Venture Capital, Brussels, 2002. November 7-8

 

2000: Szerb László – Ulbert József: Entrepreneurial Growth and the Role of Venture Capital (A kockázati tőke szerepe a vállalati növekedésben, International workshop in Innnovation Entrepreneurship and Regional Development, Pécs 2000. Június 27-28

 

2000: “The main Factors of Entrepreneurial Growth and the role of Networking” (A vállalkozói növekedés legfontosabb tényezői és a hálózatok szerepe”) GEA College International Conference on Dynamic Entrepreneurship for the New Economy, Ljubjana, Slovenia 2000. February 15.

 

1999: “On the Concept of Interpreneurship: Changing Context of the Managerial and Entrepreneurial Roles in Network Organisations”, (“A vállalatközi vállalkozás koncepciója: változó menedzseri és vállakozói szerepek a hálózat szervezetekben”  Better than Ever" Emberi erőforrás menedzsment és fejlesztés Közép-Kelet Európában, Nemzetközi konferencia, Pécs 1999. március 22-23

 

1997: Az Angol nyelvű BA program tapasztalatai és tanulságai a KTK tantárgyi reformja keretében, (The experiences of the BA program within the framework of the curriculum reform of the Faculty of Business and Economics) in Restructuring the Business Curriculum JPTE Pécs, 1997

 

Working Paper:

           

1995: Borrower Risk and the Choice of Mortgage Type (an empirical study)

 

Project participation

 

2005-2007 The promotion of the university knowledge transfer potential toward the SME sin the crossborder regions of Hungary, Croatia and Slovenia: Hungarian project leader

 

2006, 2008: Collegiate entrepreneurship, International research project, led by the University of St. Gallen, Hungarian project leader

 

2002-2003: Small business case studies, APERTUSZ Public Foundation, together with the Budapest University of Economic Sciences, sub-project leader Project leader: Dr. Péter Szirmai

 

2000- onward Global Entrepreneurship Monitor research project, Hungarian team leader

 

2000-2002: EU PHARE HU9705 project, sub-project leader of No.5 sub-project.(Business Consulting)

 

Research Grants:

2007-2011: OTKA research fund

2003-2006: Bolyai Scholarship (Hungarian Academy of Sciences)

1996: Tempus program, Middlesex University London, United Kingdom

1995 Tempus program, Limerick University Ireland

1988: From Hungarian Academy of Sciences, for "New Types of the Control and Management System of the Firm" (Two case studies)

 

Visiting:

2005: Erasmus Exchange Programme, Fachhochschule Wiener Neustadt Austria

2003: Central Washington University, Ellensburg, Washington USA, visiting professor

2002: Erasmus Exchange Programme, Fachhochschule Wiener Neustadt Austria

2001: Erasmus Exchange Programme, University of Padova, Italy

2000: Erasmus Exchange Programme, University of Aalborg, Aalborg, Denmark

1999: Erasmus Exchange Programme, HELIA, Helsinki, Finland

1999: TEMPUS programme, Catholic University of Leuvain, Leuvain Belgium

1998: Georgia College and State University, Milledgeville Georgia visiting professor

1996: TEMPUS programme, Middlesex University, London, United Kingdom

1995: TEMPUS programme, Limerick Univerity, Limerick Ireland

1995 Visiting assistance professor, West Virginia University (Soros Foundation)

 

Consulting:

 

2000. The Reorganization of PÉTÁV Ltd.

1996: Study about the reorganization of TITÁN Co.

1992: The Reorganization of GEOPÁRD Ltd.

1990: Organizational changes at the MECSEK Coal Mine Co.